Form, volum og proporsjoner

En god regel er å tilpasse tilbygget til husets form, volum og proporsjoner. Dette har stor betydning for opplevelsen av helheten. Behold så mye som mulig av formen på det eksisterende huset. Med disse enkle grepene kan du ivareta husets egenart.

Sist endret 25.11.2021
07-illustrasjon-tilpass_til_landskapet
Hytte med tilbygg i landskap.

  • La volumet til tilbygget være mindre enn volumet til huset

  • Formen på tilbygget og det eksisterende huset skal spille godt sammen

  • Riktige proporsjoner kan skape harmoni mellom tilbygget og huset som skal utvides