Dette kan du bygge uten å søke

Flere byggeprosjekter er unntatt søknadsplikt, men det du bygger må være i samsvar med kommunale planer. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om plassering, utforming og størrelse. Kontakt kommunen om du er usikker på om du må søke.

Sist endret 04.06.2015

Husk å sjekke lokale planer

Kommunens planer kan begrense hvor du kan bygge, hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge.

Planene finner du på kommunens nettsted. Kommunen din kan hjelpe deg med å finne og forstå planene.

Vil du vite mer om hvorfor de kommunale planene er viktig for byggeprosjektet ditt, kan du lese mer her: Forstå planene som bestemmer hva du kan bygge.