Eksempler på byggearbeid på yttervegg

Ikon i artikkel vegg.png

Her finner du en oversikt over vanlige byggearbeider for yttervegg. Du får hjelp til å finne ut om arbeidene krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Sist endret 03.02.2022

  • Male yttervegger

  • Bytte ut all ytterkledning med lik ytterkledning

  • Bytte til annen ytterkledning

  • Utvendig etterisolering av alle yttervegger

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her.

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?