Eksempler på byggearbeid på vindu

Ikon i artikkel vindu.png

Her finner du en oversikt over vanlige byggearbeider for vindu. Du får hjelp til å finne ut om arbeidene krever søknad, og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Sist endret 03.02.2022

  • Bytte ett eller noen få vinduer med annen størrelse, type eller utseende

  • Legge til, fjerne eller endre plassering av vinduer

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her.

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?