Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og § 7-4

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet med dette på høring forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-2 og 7-4.

Sist endret 22.11.2022

Status: Avsluttet

Høringfristen var 13.01.2023.