Eldre temaveiledninger

Temaveiledningene du finner her er ikke ajour med dagens byggeregler. De kan imidlertid være til nytte for å forstå dagens regelverk.

Sist endret 19.11.2013

Innholdet på denne siden ble publisert for en tid tilbake

Merk at innholdet derfor kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Temaveiledninger til tidligere regler

Prosjekteringsverktøy for universell utforming og tilgjengelighet

Merk dette om eldre temaveiledninger

I en del tilfeller er innholdet i gamle temaveiledninger utdatert på grunn av endret regelverk, teknologisk utvikling eller andre forhold. I noen tilfeller er temaveiledninger helt eller delvis erstattet av nyere norske standarder eller anvisninger fra SINTEF Byggforsk.

Da må disse nyere publikasjonene brukes.

Eksempler på temaveiledninger som helt eller delvis er erstattet av nyere standarder er HO-3/2000 Røykventilasjon (erstattet av NS-EN 12101-serien) og HO-2/98 Brannalarm (erstattet av NS 3960:2013 og NS-EN 54-serien).

I slike tilfeller er det bare for temaer som ikke er dekket av de nyere publikasjonene, at de gamle temaveiledningene kan være aktuelle å bruke dersom det ikke er i strid med dagens regelverk.