Energikrav i TEK10

3. Applikasjon for nettbrett

Applikasjon for nettbrett

Innenfor bl.a. fagområdene energi og universell utforming er det utviklet en applikasjon til bruk i tilsynsarbeidet, se nærmere informasjon her . Denne tilsynsapplikasjonen er særlig nyttig når man er utenfor kommunens kontorer. Bruk av nettbrett vil bidra til å effektivisere planlegging og gjennomføring av tilsyn, lette saksbehandlingen og være et verdifullt hjelpemiddel når det skal skrives rapport. Applikasjonen tilrettelegger også for enklere rapportering til Direktoratet for byggkvalitet etter endt tilsynsperiode.

Fig. 3

Fig. 3

Endringshistorikk Applikasjon for nettbrett

  • 11.11.2013. Endret tekst med link til nettside for tilsynsapplikasjon.
  • 05.09.2013. Endret tekst pga. forsinket ferdigstillelse av tilsynsapplikasjon.