Søk om sentral godkjenning

Se hva du trenger til søknaden - enten du søker for første gang, skal fornye godkjenningen eller gjøre endringer.

Fornye eller endre

Skal du fornye godkjenningen eller gjøre endringer?

Du må sende inn en ny, ordinær søknad via ID-porten.