Dette er finalistene til Statens pris for byggkvalitet 2019

Bygdebox på Stokkøya i Åfjord, Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo og Nye Ålgård sentrum i Gjesdal er i finalen til statens byggkvalitetspris.

Sist endret 27.06.2023
Finalistene230819_1240x870.jpg
Fra venstre: Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka, Nye Ålgård sentrum og Bygdebox på Stokkøya i Trøndelag.

Transformasjon og gjenbruk av bygg og områder har i år vært hovedtema for Statens pris for byggkvalitet. Etter å ha vurdert over åtti kandidater og befart sju, sitter juryen nå igjen med tre finalister.

– Når bygninger og områder mister sin opprinnelige funksjon, bør transformasjon være førstevalget. Hele samfunnet er tjent med økt fokus på gjenbruk av bygg og områder. Gjenbruk gjennom transformasjon er ressursbesparende og framtidsrettet. Det gir oss i tillegg en rikere arkitektur og flere attraktive møteplasser. De tre finalistene er ulike og viser at transformasjon av en bygning eller et område kan skje på mange ulike måter. Her hviler det et stort ansvar på politikere og byggenæringen i å finne de gode løsningene, sier Erling Lae som leder juryen til prisen.

I juni var juryen på befaring hos sju aktuelle byggverk for prisen. Her er de tre prosjektene som nå er i finalen.

 

– De tre finalistene viser at transformasjon av en bygning eller et område kan skje på mange ulike måter, sier juryleder Erling Lae.

 

Bygdebox – aktivitetshus på Stokkøya i Trøndelag

Nærings- og aktivitetshuset Bygdebox rommer kontorfellesskap, flerbrukssal for konferanser og selskap, matlaboratorium, bakeri og treverksted. Roar Svenning og Ingrid Langklopp er initiativtakere og medeiere i prosjektet Bygda 2.0 som står bak Bygdebox. De er stolt over å ha kommet til finalen.

– Det er veldig tilfredsstillende at prosjektet, til tross for mindre økonomiske og administrative ressurser enn de fleste andre byggeprosjekter i sin samtid, klarer å få en slik bekreftelse som denne nominasjonen. God arkitektur må ikke nødvendigvis være veldig kostbart.

Vi er et prosjekt på bygda, men samtidig med et nært forhold til byene, både her hjemme og utenfor Norge. Vi håper at prosjekter som vårt kan være med å dempe den ufruktbare polariseringen vi ser mellom by og bygd. Vi skal jo tross alt leve med og av hverandre inn i fremtiden, sier Roar Svenning.

Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka i Oslo – kontor og prøvekjøkken for Mills

Etter at majonesproduksjonen til Mills ble flyttet til Fredrikstad i 2013, er den gamle fabrikkbygningen transformert til nytt hovedkontor og matfaglig senter for eieren, Agra. Prosjektet markerte starten på en større utvikling av hele Millskvartalet på Grünerløkka. Konsernsjef i Agra, Knut G. Heje, setter pris på nok en utmerkelse av transformasjonsprosjektet som er gjennomført på gamle Mills fabrikker.

– Det er veldig positivt for Mills AS og hele organisasjonen at ombyggingen av Mills-fabrikken er nominert til Statens pris for byggkvalitet 2019, sier Knut G. Heje.

– Vi har gjennomført ombyggingen av Mills-fabrikken til et topp moderne hovedkontor for å ta vare på bedriftskulturen, for å vise at bevaring konkurrerer godt med riving og for å gi noe tilbake til byen og til Grünerløkka. Det er utrolig motiverende å bli nominert, fordi det også viser at det nå er fokus på de uendelige mulighetene vi har med de eksisterende bygningene i Oslo.

Nye Ålgård sentrum – parkområde med kanal, vannspeil og torg

Gjennom flere år har Gjesdal kommune satt i verk en rekke prosjekter for å utvikle nye Ålgård sentrum. Det nye sentrum er etablert på et tidligere industriområde inntil gamle Ålgård stasjon og den gamle lokstallen. Med den nye kanalparken i sentrum har byen fått et attraktivt uterom for både voksne og barn.

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø, mener at kommunens offensive holdning har vært avgjørende for at deres parkområde kan hevde seg helt i toppen av konkurransen med større byggeprosjekter.

– Gjesdal kommune har satset djervt på å utvikle et nytt sentrum, der torg og kanalpark utgjør kjernen. For oss er det en flott anerkjennelse å være nominert til denne viktige prisen. Vårt flunkende nye sentrum har blitt til gjennom et utstrakt samarbeid mellom kommune, foreningsliv, næringsliv og innbyggerne i kommunen – der innbyggermedvirkningen har vært helt avgjørende. Dette viser hva en offensiv kommune kan få til gjennom målrettet samskaping.

Skal løfte fram forbilder

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Til årets pris ønsket eier av prisen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, å vektlegge transformasjon. Byggverket må være ferdigstilt i 2015 eller senere for å være kandidat til årets pris.

Prisen deles ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 25. september.

Fagjuryen

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 deltar:

  • Erling Lae, leder, tidligere fylkesmann i Vestfold, fra Oslo
  • Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder, fra Tromsø
  • Heidi Bjøru, rådgiver og sivilarkitekt, fra Tromsø
  • Eli-Kirstin Eide, professor og interiørarkitekt, fra Bergen
  • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, fra Trondheim
  • Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør og sivilarkitekt, fra Oslo
  • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver og PhD, fra Oslo
  • Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, fra Kristiansand (vara)
  • Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder, fra Bergen (vara)

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

Se mer om Statens pris for byggkvalitet

Kriterier for 2019