Hva regnes som vedlikehold?

Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvalitetsnivået til en bygning og de tekniske installasjonene i bygningen. Vedlikehold faller utenfor virkeområdet til byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, og kan derfor gjøres uten krav om søknad og uten at kravene i TEK17 gjelder.

Sist endret 03.02.2022

Vedlikehold er typisk arbeider som kreves for å sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten. Det er ikke påkrevd å bruke ansvarlige foretak for vedlikeholdsarbeider, men det er uansett lurt å bruke fagpersoner for å sikre at arbeidene blir fagmessig utført.

Eksempler på vedlikeholdsarbeid:

  • oppussing av overflater og bytte av innredning
  • bytte ett eller noen få vinduer med samme størrelse, type og utseende
  • bytte ut med lik takstein, takshingel eller takplater
  • male yttervegger
  • bytte ut all ytterkledning med lik ytterkledning
  • utskifting av armaturer

Det går en grense for hva som kan anses som vedlikehold, og hvor omfattende dette arbeidet kan være. Hvis arbeidene er mer omfattende eller mer komplekse enn det som vises over, kan det bli regnet som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon.

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her.

Reguleringsplan og vern kan påvirke hva du kan gjøre

Kommunale planer og bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om fargevalg, materialvalg, utforming og størrelse. Ta kontakt med kommunen før oppstart om du er i tvil om hva som er tillatt.

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?