Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.4. Fremgangsmåter ved tilsyn

1.4.1. Prosessen ved tilsyn

Omfanget av tilsynet vil variere fra den enkleste dokumentgjennomgåelse til en omfattende kvalitetsrevisjon. Uansett omfang av tilsynsprosessen, bør tilsynet omfatte følgende trinn:

Prosessen ved tilsyn

  • varsling

  • avklaring av fakta, bevisfremskaffelse

  • oppsummering, gjennomgang sammen med berørte parter

  • rapportering