Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.4. Fremgangsmåter ved tilsyn

1.4.5 Hjelpemiddel for stedlig tilsyn

Det finnes en rekke tekniske hjelpemidler og programvare som kan bidra til å effektivisere tilsyn, både under befaring, ved saksbehandling og rapportskriving. Flere kommuner har tatt i bruk nettbrett ved utøvelse av tilsyn. Dette har bidratt til redusert ressursbruk både ved for- og etterarbeid ved tilsyn. Se Vedlegg 3.3. for beskrivelse av hvordan man kan sette opp et nettbrett med nyttige hjelpemidler.