Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.6. Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen

1.6.2. Rapportering av foretak uten sentral godkjenning

Rapporteringsplikten er ikke begrenset til foretak med sentral godkjenning. Underretning skal gis selv om foretaket ikke innehar sentral godkjenning. Dette er opplysninger som blir registrert av Direktoratet for byggkvalitet og inngår i vurderingsgrunnlaget dersom foretaket på et senere tidspunkt søker om sentral godkjenning.