Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.6. Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen

1.6.3. Rapportens innhold

Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen behøver ikke være lang eller omfattende, men må gi tilstrekkelige opplysninger til at Direktoratet for byggkvalitet kan vurdere om videre oppfølging er nødvendig. Opplysningene bør dessuten være dokumenterbare.

Følgende bør fremgå av rapporten:

 • faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket

 • foretakets navn og organisasjonsnummer

 • hvilket ansvar foretaket har i den aktuelle byggesaken

 • eventuelt andre foretak som har ansvarsrett i tiltaket samt hvilket ansvar

 • observasjoner under tilsynet

 • hvilke faktiske forhold som er avdekket

 • henvisning til lov- og forskriftsbestemmelser, tillatelser m.m. som er overtrådt

 • kommunens vurdering av forholdet

 • fremlagt dokumentasjon

 • hvorvidt det er iverksatt korrigerende tiltak (avviksbehandling)

 • frist for retting

 • sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen

 • frist for lukking av avvik