Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.6. Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen

1.6.4. Tilbakemelding fra Direktoratet for byggkvalitet

Kommuner som sender rapporter skal få informasjon fra Direktoratet for byggkvalitet om den videre oppfølgingen av foretaket. Tilbakemelding gis innen 3 uker etter at direktoratet har mottatt rapporten og inneholder følgende informasjon:

  • om oppfølging er avsluttet etter registrering av rapporten

  • om det er behov for ytterligere opplysninger i anledning videre oppfølging

  • om rapporten innleder oppfølging i den sentrale godkjenningsordningen

  • om oppfølging avsluttes etter oppfølgingsrapport

  • om oppfølging fører til advarsel eller tilbaketrekking av sentral godkjenning