Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.7. Tilsyn etter annet regelverk

1.7.2. Tilsyn etter arbeidsmiljølovgivningen

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomheten følger arbeidsmiljølovgivningens krav. Dette gjøres ved internkontrollrevisjoner, stikkprøver og tilsyn sammen med andre myndigheter.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven) regulerer forholdene på byggeplassen som arbeidsplass under oppføring av bygg. Loven stiller også krav til det ferdige byggverket i de tilfeller der bygget skal fungere som arbeidsplass.

Arbeidsmiljøloven har til formål å sikre arbeidstakere trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Arbeidsmiljølovgivningen har også regler for internkontroll og internkontrollsystemer for å sikre et trygt arbeidsmiljø.