Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

2.2. Finansiering av tilsyn

Innledning

Tilsyn er omfattet av kommunens lovpålagte forvaltningsoppgaver og utgifter til tilsyn kan og bør dekkes gjennom byggesaksgebyrer etter kommunens gebyrregulativ.

Plan- og bygningsloven § 33-1 gir kommunen hjemmel til å fastsette gebyr som dekker kostnadene ved utførelse av de oppgaver kommunen utfører etter loven. Tilsyn er en lovpålagt oppgave og kan finansieres gjennom det kommunale byggesaksgebyret.

Alle kommunens utgifter til tilsyn kan dekkes inn gjennom gebyrer og det anbefales at kommunen gjør dette for å sikre en forutsigbar dekning av kostnadene og dermed et stabilt grunnlag for tilsynsvirksomheten.