Hva regnes som vesentlig endring eller vesentlig reparasjon?

Med vesentlig endring eller vesentlig reparasjon mener vi oppgradering, fornyelse eller utskifting av en avgrenset del av bygningen, for eksempel en bygningsdel eller en bygningsteknisk installasjon. Dette krever som regel søknad og tillatelse, og relevante krav i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

Sist endret 03.02.2022

Hva som er "vesentlig" vurderes blant annet ut fra arbeidets omfang og kompleksitet.

Det er som regel påkrevd å bruke ansvarlige foretak i hele søknads- og byggeprosessen. Relevante krav i TEK17 gjelder for den eller de bygningsdelene som blir omfattet av arbeidet. Les mer om hva det betyr at TEK17 gjelder.

Eksempler på vesentlig endring eller vesentlig reparasjon:

  • bytte ut alle vinduer i en bygning
  • utvendig etterisolering av alle yttervegger
  • bygge om eller forlenge pipe/skorstein
  • gjenoppbygging etter brann der deler av bygningen er brent ned
  • erstatte, forsterke eller endre takkonstruksjon
  • erstatte, forsterke eller endre en bærevegg eller bæresøyle
  • erstatte, forsterke eller endre fundamentering (refundamentering)
  • endringsarbeid i eksisterende pipeløp
  • installere, skifte eller endre bygningstekniske installasjoner
  • arbeid med bad og våtrom som berører flere bruksenheter eller brannceller

Det går en grense for hva som kan anses som vesentlig endring og vesentlig reparasjon, og hvor omfattende dette arbeidet kan være. Hvis arbeidene er mer omfattende eller mer komplekse enn det som vises over, kan det bli regnet som hovedombygging.

Hvis arbeidene er mindre omfattende eller mindre komplekse enn disse eksemplene, er det mulig at dette regnes som vedlikehold.

Kombinere flere arbeider?

Her kan du få hjelp til å vurdere om arbeidene er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Dette kan blant annet være nyttig dersom flere arbeider skal kombineres. Les mer her.

Reguleringsplan og vern kan påvirke hva du kan gjøre

Kommunale planer og bygningens vernestatus kan begrense hva som er tillatt å gjøre. Kommunen kan for eksempel ha egne bestemmelser om fargevalg, materialvalg, utforming og størrelse. Ta kontakt med kommunen før oppstart om du er i tvil om hva som er tillatt.

Skal du pusse opp boligen din?

Boligen vår er noe av det mest økonomisk verdifulle vi eier. For å ta best mulig vare på den bør vi ta smarte valg og gode grep når vi pusser opp. Men hvordan gjør vi det?