Bygge selv

Tips og råd om hva du bør tenke på hvis du har byggeplaner.

Finn foretak med sentral godkjenning

Du kan søke på navn, organisasjonsnummer eller fagområder.


Søk med hjelp frå fagfolk

Skal du rive eller byggje eit påbygg, må du søkje med hjelp frå fagfolk. Du kan verken søkje, byggje eller rive sjølv, med mindre du kan dokumentere at du er ein kvalifisert fagperson.

Dette bør du vite om regelverket

Alt byggearbeid er regulert av plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK). Reglene finner du her.

I tillegg må du ta hensyn til lokale forskrifter og reguleringer. Dette kan være lokale planbestemmelser og -reguleringer som kommunene har ansvar for.