Fellestjenester BYGG – digitale søknadsløsninger

Fellestjenester BYGG gjør det enklere å levere komplette byggesøknader til kommunen.

Strategien for en digital byggsektor

Fellestjenester BYGG er en del av Direktoratet for byggkvalitets strategi for en digital byggsektor: ByggNett-strategien.

De langsiktige målene i ByggNett-strategien er blant annet selvbetjeningsløsninger for alle søknader om byggetillatelser, at all kommunikasjon i byggsektoren går digitalt og at regelverket støtter automatisk regelsjekk av de fleste byggesaker.

Strategien ser du her