Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften §§ 3-1 og 14-2 om mikrohus

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften. Endringene tilrettelegger for enklere oppføring av mikrohus til boligformål.

Sist endret 09.06.2021

Status: Til behandling

Høringfristen var 09.09.2021.

Kontaktperson:

Brit Roald
senioringeniør
E-post: [email protected]