Kommunalt tilsyn

Tilsyn er kommunens oppgave og plikt, og et av de viktigste virkemidlene for å oppnå gode bygg for et godt samfunn.

Tilsyn med produktdokumentasjon

Veilederen beskriver hvordan kommunen kan føre tilsyn med produkter.

Veiviser for tilsyn med produktdokumentasjon

Denne digitale sjekklisten hjelper deg i kommunen med å føre tilsyn med produktdokumentasjon av en byggevare. Svar på spørsmålene for å finne ut om dokumentasjonen er i orden og i samsvar med prosjekteringen.

Tilsyn med kvalifikasjoner

Kommunalt tilsyn med kvalifikasjoner skal kompensere for opphør av kommunal forhåndsvurdering og godkjenning av foretak for ansvarsrett i byggesaker.

Sjekkliste KS-rutiner utførende

Tilsyn med foretakets kvalitetssikring. Sjekkliste - utførende

Sjekkliste KS-rutiner prosjekterende

Tilsyn med foretakets kvalitetssikring. Sjekkliste - ansvarlig prosjekterende

Sjekkliste kvalifikasjonskrav

Tilsyn med foretakets kvalifikasjoner. Sjekkliste - utdanning og praksis.

Spørsmål og svar om tilsyn og sanksjoner

  • Kan bygninger og andre tiltak som ikke er omsøkt bli godkjent i ettertid?

    Ja, alle søknadspliktige tiltak som er oppført uten søknad og godkjenning kan omsøkes i ettertid. Det må imidlertid søkes i henhold til det regelverket som gjelder på tidspunktet for søknaden. Dette kan altså innebære at det må gjøres inngrep i tiltaket for å få det til å være i overensstemmelse med dagens regelverk.

  • Kan kommunen gjennomføre tilsyn etter at ferdigattest er gitt?

    Ja, tilsyn med byggesaker kan gjennomføres i inntil 5 år etter datoen for ferdigattest.