Veiledninger for saksbehandling og tilsynsarbeid

Her finner du en veiledninger med sjekklister som er til hjelp i byggesaksbehandling og tilsynsarbeid i kommunen.

Prioriterte tilsynsområder

Kommunens tilsyn er beskrevet i plan- og bygningsloven § 25-1.

I 2022 og 2023 skal kommunene prioritere tilsyn med at etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige og at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledninger til byggesaksbehandlingen: