Sjekklister for byggesak er digitalisert

De nasjonale sjekklistene for byggesak kan brukes både til å vurdere byggesøknader og til å orientere seg i regelverket. Nå er de digitalisert og presenteres i en mer brukervennlig form.

Sist endret 26.05.2020

Sjekklistene for byggesak er til hjelp i saksbehandlingen, men søkere kan også bruke den nye versjonen av sjekklistene for å få en oversikt over hvilket regelverk som gjelder for byggesøknader.

Sjekklistene kan brukes til å orientere seg i regelverket

I sjekklistene finner du som er byggesaksbehandler, søker eller utbygger alle krav som er knyttet til ulike søknader. For byggesaksbehandleren er sjekklistene et hjelpemiddel for å sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for den aktuelle søknaden som skal behandles. For søkere kan sjekklistene i den nye versjonen brukes til å orientere seg om kravene som stilles til deres søknad.

Gir grunnlag for sjekk av digitale byggesøknader

Sjekklistene er strukturert slik at det er mulig å vurdere kravene for enkelttiltak før eller etter innsending av søknad.

De er utarbeidet som en del av KS' nasjonale kravspesifikasjon for eByggesak, og mange av listene er allerede integrert i kommunenes saksbehandlingssystemer.

Listene brukes i tjenesteplattformen Fellestjenester BYGG. Søkere som bruker digitale søknadsløsninger får dermed sin søknad kontrollert opp mot regelverket før den sendes til kommunen.

Mange av sjekkpunktene er altså kontrollert før kommunen mottar byggesøknaden.

Når kommunen mottar søknaden, får de samtidig en rapport som viser hva som allerede er sjekket i den digitale søknadsløsningen, og jobben med å sjekke innholdet blir enklere. Punktene som ikke er integrert i forhåndskontrollen i Fellestjenester BYGG kan kontrolleres manuelt ved å bruke sjekklistene.

Vil sikre likere byggesaksbehandling

Hensikten med nasjonale sjekklister er å gjøre byggesaksbehandlingen mer lik og gi mer komplette søknader. Sjekklistene som ligger til grunn for kontroll i Fellestjenester BYGG vil kontinuerlig forbedres for å nå disse målene etterhvert som vi høster mer erfaring.

Nasjonale sjekklister for byggesak

Om sjekklistene

Sjekklistene for byggesak er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet. Listene ligger til grunn for den automatiske sjekken som gjøres i nye digitale tjenester for digitale byggesøknad.

Felles sjekklister skal blant annet bidra til likere byggesaksbehandling i kommunene og er spesielt til hjelp i saksbehandlingen.

Har du forslag til forbedringer?

Vi ønsker å videreutvikle sjekklistene slik at det blir et enda mer nyttig hjelpemiddel for kommunene. Har du som byggesaksbehandler innspill til hvordan vi kan bidra til å gjøre saksbehandlingen mer rasjonell og enkel ved hjelp av sjekklister, vil vi gjerne høre fra deg.

Send oss en tilbakemelding på e-post eller direkte fra tilbakemeldingsfunksjonen som du finner i sjekklistene.