maler vegg i stua
Foto: Carl Martin Nordby

Velg produkter som er bra for deg og miljøet

Når du pusser opp, må du samtidig velge hva slags produkter du skal bruke. Flere produkter kan være miljø- og helsefarlige eller direkte giftige. Uansett om du skal pusse opp huset innvendig eller utvendig, forbedre innkjørselen, grunnmuren eller dreneringen, vurder nøye hvilke produkter du skal bruke. I de fleste tilfeller kan du finne gode produkter som ikke inneholder helsefarlige stoffer.
Sist endret 10.01.2023

Velg produkter som er bra for deg og miljøet

Så langt det lar seg gjøre bør du unngå produkter som er merket med faresymboler. Den røde firkanten i kombinasjon med ulike symboler viser tydelig at produktene er farlige for miljøet, at de er kronisk helsefarlige eller at det er andre farer knyttet til dem. I de aller fleste tilfeller kan du velge tilsvarende produkter uten miljø-, gift- eller helsefare eller vurdere andre løsninger. En enkel tommelfingerregel er å se etter produkter med Svanemerket eller EU Ecolabel. Da er du sikker på at produktene er miljøvennlige og giftfrie. Spør din byggevareforhandler om hjelp hvis du er usikker.

velg-miljovennlig-1.jpg
Vær bevisst når du handler byggevarer. Unngå produkter som er merket 'miljøfare’ eller ‘kronisk helsefare’. Produkter merket med Svanen eller EU Ecolabel er giftfrie og et godt valg. Foto: Torbjørn Tandberg

Har du et produkt som er merket med en oransje firkant, er produktet gammelt. Det oransje merket er fra den gamle merkeordningen, og det er ikke lov å selge slike produkter lenger. Har du et slikt produkt hjemme, skal du levere det som farlig avfall.

 

Bruk produktene riktig

I noen tilfeller kan vi ikke unngå produkter merket med rød firkant. Da er det viktig at du leser instruksjonen nøye og følger denne, og at du bruker produktet slik at du unngår de farligste konsekvensene.

Bruk riktig utstyr og riktig beskyttelse. Når du er ferdig med produktet, må du levere restene og emballasjen som farlig avfall.

 

Lever farlig avfall – alltid!

Byggematerialer og avfall fra oppussing inneholder ofte farlige stoffer. Spesielt kan det være mange farlige stoffer i gamle materialer. Hvis dette havner i naturen, kan det få fatale konsekvenser for plante- og dyreliv. Vær derfor alltid nøye med å kvitte deg med farlig avfall på riktig måte.

Produkter og tomme beholdere som er merket med et faresymbol, er som regel farlig avfall og skal leveres som det. Sjekk med kommunen din hvor du finner nærmeste gjenvinningsstasjon og få levert avfallet på riktig måte der.