illustrasjon kjøkken

Unngå vannlekkasjer på kjøkkenet

Kjøkkenet er et av de rommene som får flest vannskader, og antallet vannskader øker. I motsetning til hva som gjelder for badet, er det ikke krav om membran på kjøkkenet. Rommet er derfor mer utsatt for vannskader.

1. Installer automatisk lekkasjestopper til utstyr som er tilkoblet vann

For å unngå lekkasjeskader er det smart, og ofte et krav, å installere automatisk lekkasjestopper for utstyr som er koblet til vann. Dette gjelder oppvaskmaskin, dampovn, isbitmaskin og lignende utstyr.

 

2. Vurder å legge vanntett beskyttelse under oppvaskmaskinen

Små lekkasjer er vanskelig å oppdage og kan gi store skader dersom de lekker over tid. Ved å legge en vanntett beskyttelse under utstyr og tekniske installasjoner som er koblet til vann, vil du raskere oppdage en lekkasje før det er blitt store skader.

Du kan for eksempel kjøpe et plastbrett hos din elektroforhandler. Med dette under oppvaskmaskinen og kjøle- og fryseskapet vil eventuelt lekkasjevann eller smeltevann renne ut på kjøkkengulvet foran maskinen og du vil raskere oppdage lekkasjen.

 

3. Velg riktig gulv

Mange fallulykker skjer i hjemmet. Gulvet på kjøkkenet blir ofte utsatt for stor slitasje og vannsøl og kan dermed bli spesielt glatt. Skal du skifte gulv eller belegg på gulvet, så velg et materiale som tåler slitasje og som ikke er glatt.

Snakk med en håndverker eller leverandøren av gulvtypen du vurderer å kjøpe, slik at du velger et gulv som passer dine behov.

Les mer i rådene om gulv.

 

4. Unngå terskler og snublekanter

Kanter, trapper og trinn er ofte årsaken til at mange faller og skader seg. Skal du gjøre noe med gulvet, bør du samtidig vurdere om du kan ta vekk terskler eller snublekanter. Vær oppmerksom på at også løse gulvtepper kan føre til fall og skader.

 

5. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Engasjer en elektriker til det elektriske arbeidet og en rørlegger til alle arbeider med vann og avløp.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

6. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som er utsatt for vannsøl eller stor slitasje. Vannkraner og andre produkter som kommer i kontakt med drikkevann, bør ha norsk produktsertifikat.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

7. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

 Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

8. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av oppussingen kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av oppussingen være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes. Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

9. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.