illustrasjon gulv

Fjern snublekanter og trinn når du legger nytt gulv

Skal du legge nytt gulv i huset, er det smart å samtidig fjerne unødige trinn og snublekanter. Er det gulvkaldt hos deg, bør du vurdere å etterisolere når du først er i gang.

1. Slik kan du etterisolere gulvet

Det er flere metoder for å etterisolere gulv. Du kan isolere fra toppen hvis du likevel skal skifte gulvet. Da etterisolerer du mellom gulvbjelkene før du legger nytt gulv. Hvis du ikke har planer om å skifte gulvet og du kommer til fra kjelleren, kan du etterisolere mellom bjelkelaget fra undersiden. Det er også mulig å etterisolere gulvet langs ytterveggene eller blåse isolasjon inn under gulvet. Da anbefaler vi å ta kontakt med en fagperson.

Det er viktig at du finner og tetter alle luftlekkasjer ved gulvet, slik at det ikke fortsetter å trekke kaldt også etter at du har isolert.

 

2. Velg riktig gulv

Mange fallulykker skjer i hjemmet. Gulvet på kjøkkenet, badet og i entreen blir ofte utsatt for vannsøl og kan dermed bli spesielt glatt. Skal du skifte gulv eller belegg på gulvet, velg et materiale som ikke er glatt.

Snakk med en håndverker eller leverandøren av gulvtypen du vurder å kjøpe, slik at du velger et gulv som passer dine behov. På badet gjelder det egne anbefalinger, det kan du lese mer om i rådene om bad.

 

3. Unngå terskler og snublekanter

Snublekanter, trapper og trinn er ofte årsaken til at mange faller og skader seg. Skal du gjøre noe med gulvet, bør du samtidig vurdere om du kan ta vekk terskler eller snublekanter. Vær oppmerksom på at løse gulvtepper også kan føre til fall og skader.

 

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på gulvet ditt. Dette er spesielt viktig for gulv som blir utsatt for stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

6. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

 Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

7. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av oppussingen kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av oppussingen være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes. Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

8. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.