illustrasjon vindu og dør

Velg vindu og ytterdør tilpasset norske forhold

Både vinduer og ytterdør er utsatt for mye slitasje, vær og vind. Når du skal skifte disse, er det viktig å velge god kvalitet og montere nøyaktig.

1. Velg vindu og ytterdør med god isolasjon

Vinduene, ytterdøren og verandadøren slipper ut mye mer varme enn vegger og tak. Ved å skifte til nye vinduer og dører kan du redusere varmelekkasjen betydelig. Isolasjonsevnen til nye vinduer og dører er blitt betraktelig bedre de siste årene. Dagens vinduer og dører har vanligvis en U-verdi som er lavere enn 0,8. U-verdien forteller hvor god isolasjonsevnen er. Jo lavere verdien er, desto mindre varme slipper ut.

Vinduer og utvendige dører har vanligvis en levetid på minst 30 år. Skal du kjøpe nye, bør de helst ha en U-verdi lavere enn 0,8. Vinduer bør være uten spalteventil. En spalteventil vil sjelden gi tilstrekkelig med ventilasjon i rommet, og den vil samtidig redusere isolasjonsevnen til vinduet. Se punkt 7 under rådet for Etterisolering for mer informasjon om hvordan sikre nødvendig ventilasjon.

Det er viktig å montere vinduer og dører riktig, med god tetting mellom karm og vegg slik at det ikke blir luftlekkasjer. Da vil du heller ikke oppleve problemer med trekk.

 

2. Velg et vindu som er enkelt å åpne

Vurderer du å skifte vindu, bør du velge et som er enkelt å åpne. En god test er å se om du kan åpne vinduet kun med én hånd. Hvis det er flere hendler, bør hver hendel kunne betjenes etter tur med én hånd til vinduet er åpnet. Håndtaket bør være plassert omtrent 0,8-1,2 meter over gulvet.

 

3. Velg bred dør og lav terskel

Dersom du skal skifte ytterdør, sjekk om inngangspartiet har plass til en bredere dør. Da blir det enklere å komme inn og ut med handleposer, møbler og utstyr, og eventuelt barnevogn eller rullestol. Det er fort gjort å snuble i dørterskler. Reduser terskelhøyden hvis det lar seg gjøre. Dette gjelder spesielt terskler i inngangspartiet og til badet.

Les mer i rådene om inngangsparti.

 

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. Dører og vinduer må monteres nøyaktig for å fungere over tid. Fagfolk ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For råd om bytte av vinduer og ytterdør kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på vinduer, dører og andre produkter du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

6. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

 Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

7. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av oppussingen kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av oppussingen være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes. Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

8. Husk at gamle vinduer kan være farlig avfall

Isolérvinduer som er laget mellom 1965 og 1980 er farlig avfall og skal ikke kastes sammen med nyere vinduer. Produksjonsåret er som oftest trykket i avstandslisten mellom glassene.

avfall-bilde.png
PCB-rute produsert i februar 1972, kilde Ruteretur.

Spør på din lokale avfallsstasjon hvor du skal levere vinduet.

 

9. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.