illustrasjon hus uten endevegg der man kan se inn på kjøkken og bad

Etterisolering av huset

Er huset ditt kaldt og du har store fyringsutgifter? Da er det smart å etterisolere samtidig med at du pusser opp.

1. Finn og tett luftlekkasjer

Kjenner du at det trekker i huset ditt? Blafrer stearinlyset uten at noen beveger seg i rommet? Da er nok ikke huset ditt så tett som det bør være. Prøv å lokalisere hvor trekken kommer fra ved hjelp av stearinlyset eller bruk et infrarødt kamera til å måle varmetapet i boligen. Ved å etterisolere områdene hvor varmen forsvinner ut, vil du få betydelig høyere komfort i boligen. Husk at ventiler sørger for at det kommer frisk luft inn i boligen, og de skal ikke tettes igjen.

 

2. Etterisoler loftet

Hvis loftet har lite eller ingen isolasjon, vil varmen i huset forsvinne ut denne veien. Har du uoppvarmet loft, er det enkelt å etterisolere loftet. Isolasjon kan legges rett på gulvet i loftet og vil sannsynligvis øke komforten i boligen og redusere oppvarmingsbehovet. Skal du installere balansert ventilasjon i boligen, er det smart å montere kanalene til ventilasjonsanlegget før du legger isolasjonen.

 

3. Velg vindu og ytterdør med god isolasjon

Vinduene, ytterdøren og verandadøren slipper ut mye varme. Ved å skifte til nye vinduer og dører kan du redusere varmelekkasjen betydelig. Isolasjonsevnen til nye vinduer og dører er blitt betraktelig bedre de siste årene. Dagens vinduer og dører har vanligvis en U-verdi som er lavere enn 0,8. U-verdien forteller hvor god isolasjonsevnen er. Jo lavere verdien er, desto mindre varme slipper ut.

Vinduer og utvendige dører har vanligvis en levetid på minst 30 år. Skal du kjøpe nye, bør de helst ha en U-verdi lavere enn 0,8. Vinduer bør være uten spalteventil. En spalteventil vil sjelden gi tilstrekkelig med ventilasjon i rommet, og den vil samtidig redusere isolasjonsevnen til vinduet. Se punkt 7 nedenfor for mer informasjon om hvordan sikre nødvendig ventilasjon.

Det er viktig å montere vinduer og dører riktig, med god tetting mellom karm og vegg slik at det ikke blir luftlekkasjer. Da vil du heller ikke oppleve problemer med trekk.

 

4. Etterisoler ytterveggen hvis du likevel skal bytte kledning

Når bør du etterisolere ytterveggen? Hvis stenderverket blir synlig når det er rim på ytterveggen, da bør du vurdere å etterisolere. Dersom du skal skifte kledning på en hel vegg eller hele huset, vil det være smart å etterisolere samtidig. Ved å etterisolere utvendig er det enklere å tette trekkfulle områder. Når du etterisolerer, må du vurdere om vinduene fortsatt skal stå på samme sted eller om du skal legge dem i flukt med den nye fasaden.

I en del boliger er det mulig å etterisolere vegger uten å skifte kledning. Isolasjon (blåseisolasjon) kan sprøytes inn i hulrom i veggen. Dette bør gjøres av en fagperson.

Du kan også etterisolere veggen på innsiden, men da vil arealet i boligen bli mindre og det er i tillegg vanskeligere å tette mot trekk og kuldebroer.

 

5. Etterisoler kjellerveggen hvis du likevel skal drenere

Skal du drenere rundt boligen din, er det smart å etterisolere grunnmuren utvendig. Dette gjelder spesielt dersom kjelleren har oppholdsrom eller du har tenkt å innrede kjelleren senere.

 

6. Er det gulvkaldt hos deg, kan du etterisolere gulvet

Det er flere metoder for å etterisolere gulv. Du kan isolere fra toppen hvis du likevel skal skifte gulvet. Da etterisolerer du mellom gulvbjelkene før du legger nytt gulv. Hvis du ikke har planer om å skifte gulvet og du kommer til fra kjelleren, kan du etterisolere mellom bjelkelaget fra undersiden. Det er også mulig å etterisolere gulvet langs ytterveggene eller blåse isolasjon inn under gulvet. Da anbefaler vi å ta kontakt med en fagperson.

Det er viktig at du finner og tetter alle luftlekkasjer ved gulvet slik at det ikke fortsetter å trekke kaldt også etter at du har isolert.

 

7. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon når du etterisolerer

Når du tetter luftlekkasjer, bytter vinduer eller etterisolerer, vil det komme mindre frisk luft inn i huset. Du må derfor vurdere ventilasjonsløsninger for boligen slik at det blir tilstrekkelig utskifting av luft. De tre vanligste ventilasjonsløsningene er naturlig ventilasjon, mekanisk ventilasjon og balansert ventilasjon. De to første kan gi trekk fra ventiler, mens balansert ventilasjon vil gi godt inneklima uten trekk og vil også redusere fyringsutgiftene betydelig.

Uansett hvilken ventilasjonsløsning du velger, er det viktig at ventilasjonen gir tilstrekkelig med frisk luft. Er du usikker, ta kontakt med en fagperson.

 

8. Installer varmepumpe

Dersom det ikke er aktuelt å etterisolere boligen din og du har høye oppvarmingskostnader, kan det være smart å installere en varmepumpe. En varmepumpe kan være en effektiv måte å varme opp boligen på. Den vil gi deg reduserte fyringsutgifter, men vil ikke hjelpe dersom det er gulvkaldt eller det trekker. Da må du tette luftlekkasjer og/eller etterisolere huset.

Les mer i rådene om varmepumpe.

 

9. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For å få råd om etterisolering, kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

10. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

11. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

 Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

12. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av oppussingen kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av oppussingen være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes. Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

13. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.