illustrasjon verktøykasse, verktøy og hjelm

Slik finner du den rette håndverkeren

Dersom du ønsker å sette bort oppussingsjobben til fagfolk, bør du lese våre tips til hvordan du finner den rette håndverkeren.

1. Bruk gjerne håndverker

Er du en ivrig hobbyhåndverker som liker å gjøre oppussingen selv, eller synes du det er enklest og tryggest å bruke fagfolk til jobben? Når du skal pusse opp er det fullt mulig å gjøre mye selv, men det kan ofte være en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere muligheter og kan sikre gode og helhetlige løsninger for deg og boligen din. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger.

 

2. Lag en god oppdragsbeskrivelse

Når du skal bruke håndverker, er det viktig å tenke nøye gjennom hva du skal ha hjelp til. Lag en detaljert beskrivelse av jobben du ønsker utført. Det er lurt å lage tegninger med oppgitte mål og gjerne finne bilder på nettet som viser hva du ønsker å oppnå med arbeidet. Du bør sette en frist for når du ønsker jobben gjort og til hvilken kvalitet. Du bør også angi om du vil ha en fast pris på arbeidet eller om du bare ønsker et prisoverslag. En god oppdragsbeskrivelse gjør det lettere for håndverkeren å gi tilbud på jobben, og det blir enklere for deg å sammenligne tilbudene du mottar.

 

3. Spør etter kompetanse

Det er viktig å vite hva håndverkeren er god til. Trenger du en rørlegger, må vedkommende inneha denne fagkompetansen. Mange håndverkere har bred erfaring og kan gjøre mye forskjellig. Be om at han eller hun beskriver fagkompetansen sin i tilbudet og spør etter kompetansebevis, som for eksempel fagbrev eller mesterbrev.

 

4. Spør etter referanser

Be alltid om referanser fra håndverkeren. Vi anbefaler at du spør etter minst tre referanser som er relevante for den jobben håndverkeren skal gjøre hos deg. Hvis du skal skifte vinduer, bør du be om referanser fra tilsvarende arbeider som håndverkeren har gjort tidligere. Be om navn, adresse og mobilnummer til referansene, slik at du kan ringe og høre om de er fornøyd med jobben som ble gjort.

 

5. Send forespørsel til flere håndverkere

Vi anbefaler at du sender en forespørsel til flere håndverkere, slik at du har flere tilbud å sammenligne med. Det finnes flere tilbydere av anbudstjenester eller nettsider med oversikt over aktuelle foretak i byggebransjen. Listene under viser et utvalg tilbydere, men de er ikke uttømmende, og vi kan heller ikke gå god for kvaliteten på leveransene. Det er viktig at du undersøker grundig før du inngår kontrakt med håndverker.

Relevante portaler til å registrere anbudet:

Nettsider med oversikt over tilbydere:

 

6. Sjekk offentlige registre

Når du har mottatt tilbud fra håndverker, bør du først sjekke firmaet mot offentlige registre:

  • Enhetsregisteret kan du se om selskapet er registrert og om det har en tilfredsstillende økonomi. Foretak som ikke står i Enhetsregisteret, driver ulovlig virksomhet og disse må du unngå å bruke.
  • Du kan sjekke kompetansen til håndverkere med mesterbrev i Mesterregisteret.
  • Fagrådet for våtrom gir deg oversikt over godkjente våtromsbedrifter.
  • Dersom oppdraget du vil ha utført er søknadspliktig, kan du sjekke om firmaet har sentral godkjenning.

De tre siste registrene viser foretakets kompetanse. Selv om ikke foretaket er registrert i ett av disse, kan de ha god kompetanse på sitt fagområde og drive en seriøs forretning. Vær da spesielt oppmerksom på å sjekke deres kompetanse og referanser før du eventuelt inngår kontrakt.

 

7. Vurder å engasjere prosjektleder

Dersom du står foran et større oppussingsprosjekt, kan det være en god idé å engasjere en prosjektleder. Vedkommende vil koordinere prosjektet ditt slik at de rette fagpersonene kommer når de skal, og at materialer og utstyr bestilles og leveres til rett tid. På den måten unngår du at materialer lagres utendørs lenger enn nødvendig, og du minimerer faren for skader under oppbevaring.

Det kan koste deg litt ekstra med en prosjektleder, men i mange tilfeller vil du hente inn kostnadene ved at håndverkerne arbeider mer effektivt og at prosjektet ferdigstilles raskere og ofte med høyere kvalitet. Både arkitektkontorer og entreprenører kan tilby prosjektledere, men det finnes også selvstendige prosjektledere.

Les mer i rådene søke om tillatelse.