illustrasjon varmepumpe plassert på grunnmur

Reduser oppvarmingskostnadene med varmepumpe

Fryser du og har du store utgifter til oppvarming? Å skifte vinduer eller etterisolere huset kan være kostbart. Det kan derfor være et rimeligere alternativ å installere varmepumpe.

1. Installer varmepumpe

En varmepumpe er en effektiv måte å varme opp boligen på, og den kan redusere oppvarmingsutgiftene dine. Den består av en utedel som henter energi fra omgivelsene og en innedel som fordeler varme i huset. For bolighus er det vanligst å hente energi fra uteluften eller bakken. Den mest brukte varmepumpen i Norge er luft-til-luft varmepumpe. Den henter energi fra uteluften og varmer opp inneluften. Den er relativt enkel og rimelig å installere, men det må gjøres av en sertifisert montør.

Varmepumper som henter energi fra bakken krever mer omfattende installasjon. Det må bores en dyp energibrønn som kan hente energi fra langt nede i jorda, der varmen er stabil. Energien kan gi deg varmt vann til gulvvarme, bad, dusj og radiatorer. Det kalles en væske-til-vann varmepumpe.

Væske-varmepumpen gir mer varme på kalde dager enn en luft-varmepumpe fordi den ikke er avhengig av lufttemperaturen ute. Men den er betydelig dyrere å installere.

En varmepumpe kan være en effektiv måte å varme opp boligen på. Den vil gi deg reduserte fyringsutgifter, men den vil ikke hjelpe dersom det er gulvkaldt eller det trekker. Da må du tette luftlekkasjer eller etterisolere huset. Husk at en varmepumpe ikke er et ventilasjonsanlegg. Varmepumpen varmer opp inneluften, men gir deg ikke frisk luft.

Les mer i rådene om etterisolering.

 

2. Velg riktig varmepumpe

Spør om råd slik at du velger riktig type varmepumpe. Det finnes mange ulike typer og kvaliteter. Snakk med en installatør om hvor du bør plassere innedelen av varmepumpen slik at den gir god luftsirkulasjon og dermed god oppvarming av boligen. Utedelen på varmepumpen må tåle vær og vind, og den må ha en effekt som er tilpasset vintertemperaturene der du bor. Utedelen bør festes i grunnmuren eller i et eget fundament. Vær oppmerksom på at innfesting i en trevegg kan gi unødig støy.

 

3. Må jeg søke?

Det er normalt ikke søknadspliktig å installere varmepumpe. Du trenger ingen godkjenning eller tillatelse fra kommunen så lenge varmepumpen kun er til din bolig.

For et et verneverdig hus eller i et område der reguleringsplanen har sterke begrensinger på hvordan fasaden på huset skal se ut, kan det være spesielle regler. I noen få tilfeller vil det kunne være søknadspliktig å montere luft-til- luft varmepumpe siden utedelen festes på fasaden. Planlegger du å montere varmepumpe i et vernet eller fredet hus, sjekk nettsidene til Riksantikvaren for råd om plassering. 

I utgangspunktet er det ikke søknadspliktig å etablere energibrønn på egen eiendom. Dersom du må gjøre vesentlige inngrep i terrenget, bygge installasjon eller overbygg, så kan det bli krav om søknad. Det kan være smart å sjekke med kommunen først.

 

 

4. Bruk fagfolk

Luftvarmepumper skal installeres av en godkjent varmepumpeinstallatør. Installatøren kan hjelpe deg med å finne riktig plassering av inne- og utedelen av varmepumpen, slik at du sikrer en optimal løsning for boligen din.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos en rådgiver eller varmepumpeforhandler slik at du får riktig kvalitet på varmepumpen. Det er viktig at varmepumpens utedel tåler vær og vind på stedet den settes opp.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

6. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

 Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

7. Spør håndverkeren om dokumentasjon

En varmepumpe skal ha dokumentasjon. Spør montøren om å få dokumentasjon på varmepumpen og på selve monteringsarbeidet. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av varmepumpen og byggevarene som brukes. Ta vare på dokumentasjonen, den er nyttig ved service og vedlikehold av varmepumpen, dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Du kan be montøren legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

8. Kildesorter avfallet

Skal du demontere luftvarmepumpen, må du bruke en installatør med F-gass-sertifikat. Varmepumper inneholder klimagasser som må samles opp før du leverer varmepumpen som EE-avfall. Se oversikt over F-gass sertifiserte bedrifter.

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.