illustrasjon drenering

Sjekk dreneringen før huset får skader

I årene som kommer forventer vi mer nedbør og styrtregn. Med riktig utformet tomt og med god drenering kan du redusere risikoen for vannskader på boligen din.

1. Planlegg tomten

Tomtens beliggenhet, utforming og høyde i forhold til omkringliggende områder er avgjørende for hvordan den takler nedbør og styrtregn. Du kan i stor grad selv påvirke hvor store mengder vann som tomten din kan tåle. Ved å unngå store tette flater, kan tomten absorbere regn- og smeltevann slik at det trenger ned i bakken. Vannet vil samle seg på de laveste punktene. Finn ut hvor vannet renner på tomten og sørg for at disse områdene kan ta imot og absorbere vannmengdene. Pass på at vannet ledes unna boligen din, og at vannet ikke ledes til naboens tomt.

 

2. Led regnvannet vekk fra boligen

For å unngå fukt i kjelleren, må regn- og smeltevannet fra taket ledes vekk fra husveggen. Sørg for at nedløpene fra taket ikke ender i dreneringen, men blir ledet ut på tomten. Hvis terrenget heller inn mot grunnmuren, bør du flytte jordmasser slik at fallet på terrenget går vekk fra grunnmuren. Da kan vannet renne ut på tomten i stedet for inn i kjelleren.

 

3. Bruk minst mulig asfalt og belegningsstein

Har du mange tette flater på tomten med for eksempel asfalt, belegningsstein eller betong, vil ikke regnvannet trekke raskt nok ned i bakken. Da kan vannet trenge inn i kjelleren, renne videre til naboene eller bidra til å overbelaste kommunens ledningsnett. Det finnes gode alternativer til asfalt og belegningsstein som slipper igjennom vann. Spør fagfolk eller der du handler belegningsstein.

 

4. Dreneringen varer ikke evig og må oppgraderes

Dreneringen rundt boligen sørger for at det ikke trenger vann inn i kjelleren. De drenerende massene rundt boligen blir vanligvis tette av jord og leire etter en tid. Avhengig av forholdene rundt boligen og kvaliteten på selve dreneringen, kan du forvente at en god drenering holder opp mot 60 år dersom den vedlikeholdes godt.

Hvis kjelleren er fuktig eller du kjenner at det lukter «kjeller», kan det være et tegn på at noe bør gjøres. Noen ganger kan det være nok å stake opp eller spyle drensrøret, mens andre ganger må du gå grundigere til verks og grave ny drenering. Dette kan være vanskelig å avgjøre på egenhånd, så vi anbefaler at du tar kontakt med fagfolk som kan gjøre en vurdering. Du kan eventuelt grave stikkprøver i dreneringen selv og sjekke om de drenerende massene er tettet igjen med jord og leire.

 

5. Lage oppholdsrom i kjelleren?

Planlegger du å endre bruken av kjelleren og gjøre noen av rommene til oppholdsrom, er det spesielt viktig å sjekke dreneringen ordentlig. Hvis du må grave ny drenering, anbefaler vi at du samtidig etterisolerer kjellerveggen utvendig. Det øker komforten i kjelleretasjen og koster minimalt når du likevel er i gang med drenering. Vær oppmerksom på at du må søke kommunen om bruksendring hvis du endrer en kjeller eller enkelte kjellerrom til oppholdsrom.

Les mer i rådene søke om tillatelse.

 

6. Tilpass terrenget til boligen

Skal du gjøre gravearbeider eller terrengtilpasninger på tomten, bør du samtidig se på muligheten for å lage en atkomst til boligen som er slak og behagelig å gå i. Kanskje du kan heve terrenget litt og dermed unngå trapp inn til huset? Du bør også vurdere om det er mulig å lage et flatt og romslig parti ved inngangsdøren som gjør det tryggere og enklere både for deg og gjestene å gå inn og ut av boligen. Hvis det er behov for en trapp ved inngangen, pass på at den blir trygg og sklisikker og har et godt rekkverk å holde i.

Les mer i rådene om inngangsparti.

 

7. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Hvis du ønsker hjelp til å håndtere regnvannet, kan en landskapsarkitekt være til hjelp. For arbeid i forbindelse med vann, kan det være krav om å bruke en rørlegger.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

8. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind, eller som blir utsatt for stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til tomten, dreneringen eller boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

9. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

 Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

10. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av arbeidet kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av arbeidet være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes. Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

11. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.