Tak med solcellepaneler
Foto Mostphotos_Alexander Shapovalov

Produser din egen strøm med solceller

Med solceller på taket kan du redusere strømregningen din. De fleste som bor i enebolig kan få montert solceller, men det er enkelte hensyn å ta.
Sist endret 30.03.2023

Økt bruk av fornybar energi er nødvendig dersom vi skal møte det framtidige energibehovet. Dette har lenge vært en motivasjon for mange som anskaffer solceller. Men det siste året er det nok de høye strømprisene som er hovedårsak til at stadig flere ønsker å starte med egen strømproduksjon.

 

Et godt miljøtiltak

Med solceller på taket får du et godt supplement til strøm fra strømnettet. Når solcelleanlegget produserer mer energi enn du selv bruker, kan du selge overskuddsenergien. Når du trenger mer energi enn solcellene produserer, kjøper du strøm fra strømnettet på vanlig måte. Solceller er et godt miljøtiltak, og det kan øke verdien på boligen din når du skal selge.

Det mest vanlige er å montere solcellepaneler på hustaket. De passer best på flater mot sør, sørvest eller sørøst, og de bør vinkles mot sola. Du kan sjekke hvilke deler av taket som passer til solceller ved å gå på nettsidene til en av de mange leverandørene, eller på Solkart.no

Solcellepanelene lader både i sol, i gråvær og om vinteren. Panelene kan monteres både på flate og skrå tak, til og med på fasader. Enkelte paneler kan bygges inn i taket og fasaden. Da erstatter de taktekking eller ytterkledning.

 

Kjøpe eller leie solceller

Det finnes mange leverandører av solceller, og det kan være lurt å undersøke med flere tilbydere før du bestemmer deg for hvem du vil handle med. Nå kan du også velge om du vil kjøpe eller leie solceller, og dette vil gi enda flere mulighet til å utnytte solenergien.

Tidligere ble nedbetalingstiden på et solcelleanlegg beregnet å være om lag 20 år. Med dagens strømpriser vil trolig nedbetalingen gå betydelig raskere. Du kan forvente at levetiden til et solcelleanlegg er på nærmere 30 år, kanskje mer. Anlegget vil dermed levere strøm i mange år etter at det er nedbetalt.

Boliger med solcellepaneler_Foto Mostphotos_Alexander Shapovalov.jpg
Boliger med solcellepaneler. Foto: Alexander Shapovalov

Sjekk tilstanden på taket

Før du installerer solceller bør du vurdere tilstanden på taket ditt. Tåler det vekten av både solceller og tung snø? Selve taktekkingen må skiftes med jevne mellomrom, og hvis det er lenge siden du skiftet tak, bør du vurdere å oppgradere taktekkingen før du anskaffer solceller. Takpapp har en levetid på omtrent 25 år, mens takstein kan holde i minst 75 år. Dersom taket må oppgraderes, bør dette gjøres før du monterer solceller. Det vil bli betraktelig dyrere for deg, dersom du velger å skifte taktekking etter at solcellepanelene er montert.

 

Undersøk om du må søke byggetillatelse

I utgangspunktet er det ikke søknadspliktig å montere solceller på taket av en eksisterende enebolig. Men det kan allikevel foreligge en del begrensinger i kommunens arealplan. Du bør derfor undersøke med kommunen før du bestiller solcelleanlegget.

For tomannsboliger og rekkehus må du påregne å søke kommunen om tillatelse til å montere solceller. Her kan begrensningene blant annet ligge i brannsikkerheten knyttet til boligenes inndeling i brannceller.

Det vil i de fleste tilfeller være søknadsplikt dersom solcellene endrer fasaden på bygget, for eksempel svarte solcellepaneler som skal monteres på rød takstein. Det kan også være vanskelig å få tillatelse til å montere solceller dersom kommunen har vedtatt at huset eller området har høy arkitektonisk verdi, kulturminneverdi, eller hvis huset ligger i et område med vernebestemmelser.

For hytter kan det foreligge egne bestemmelser i kommuneplanen og disse kan variere avhengig av om hytta ligger på fjellet, i innlandet, ved innsjø eller havet. Sjekk derfor med kommunen før du bestiller solceller.

 

Bruk fagfolk

Å installere et solcelleanlegg krever teknisk kompetanse, og det er ikke noe du kan gjøre selv. Solcellene skal monteres slik at de ikke ødelegger taktekkingen. Prosjektering, utførelse og kontroll skal gjøres av et foretak med ansvarsrett. Som oftest er det selskapet som selger og monterer solcellene som også tar seg av søknadsprosessen dersom det er nødvendig å søke kommunen om tillatelse.

 

Støtte fra Enova

Du kan få støtte fra Enova når du begynner å produsere egen strøm. Før du søker, må du ha montert og betalt solcelleanlegget. Du får 7 500 kroner i støtte til installasjon av anlegget. Deretter får du støtte avhengig av hvor stor kapasitet anlegget har. Maksimal støtte er 47 500 kr. Du sender inn søknaden på Enovas nettsider og legger ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon.

Søk støtte hos Enova