illustrasjon tak

Taket er husets regnfrakk

Været i Norge vil bli våtere, varmere og villere. Det er viktig at taket tåler dette. Sjekk taket jevnlig og skift taktekking før det lekker. Ved å etterisolere taket får du bedre komfort inne og kan redusere utgiftene til oppvarming.

1. Sjekk jevnlig taket på boligen din

Taket ditt trenger jevnlig vedlikehold. Alt for mange lar være å sjekke taket på boligen. Dette kan koste deg dyrt. Vår og høst bør du fjerne løv fra takrenner og nedløp, og kontrollere at beslag og gjennomføringer er i orden. Er beslagene løse eller du oppdager lekkasjer, bør du reparere dette med en gang.

 

2. Skift taktekkingen før det lekker

Taktekking må skiftes med jevne mellomrom. Hvor lenge taket på boligen din holder tett kommer an på hva slags materialer som er brukt. Takpapp har en levetid på omtrent 25 år, mens takstein kan holde i minst 75 år. Vær oppmerksom på at skjøter og gjennomføringer i takpappen kan begynne å sprike og takstein kan forskyve seg før den anbefalte levetiden på taket er ute.

Når du skifter taktekking, bør du velge materialer som tåler framtidens klima med mer regn. Ønsker du å skifte fra papp eller plater til et tyngre materiale, som for eksempel takstein? Da må du først vurdere om taket er konstruert for denne vekten.

 

3. Etterisoler taket hvis du likevel skal skifte taktekking

Har du istapper hengende fra takrenna, betyr det som regel at taket lekker varme. Da er det smart å etterisolere taket utvendig samtidig med at du skifter taktekking. Dette vil gi deg økt komfort inne og redusere behovet for oppvarming, og taket får lengre levetid. Hvordan og hvor mye du bør etterisolere kan du lese mer om i Byggforskserien.

Utvendig etterisolering vil øke mønehøyden. Vær oppmerksom på at reguleringsplanen kan ha bestemmelser om tillatt høyde. Sjekk derfor med kommunen om arbeidet er søknadspliktig.

 

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Er det lokale krav til hva slags taktekking du skal ha på ditt hus? Kontakt kommunen hvis du er usikker.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til huset ditt. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

6. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

7. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av oppussingen kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av oppussingen være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeider som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes.

Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

8. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.