illustrasjon datamaskin med søknadsprogram åpent

Sjekk om du må søke kommunen om tillatelse

Du kan pusse opp eller endre mye på boligen eller tomten din uten å søke kommunen, men noen endringer krever tillatelse.

1. Dette kan du gjøre uten å søke kommunen om tillatelse

 • Vanlig vedlikehold og kosmetisk oppussing.
 • Skifte ytterkledning, bytte taktekking og bytte enkelte vinduer dersom boligen ikke endrer utseende. Hvis du bor i et hus som er vernet eller kommunen stiller spesielle krav til materialer eller farger, må du sjekke med kommunen først.
 • Pusse opp et eksisterende bad dersom oppussingen ikke påvirker andre boenheter i huset.
 • Sette opp eller ta ned en lettvegg. Er du usikker på om veggen er en bærevegg eller lettvegg, sjekk med en byggmester, tømrer eller bygningsingeniør.
 • Installere eller endre enkle installasjoner slik som ventilasjonsanlegg, røropplegg, små varmepumper eller solcellepanel i eller på boligen din.
 • Sette opp et tilbygg på inntil 15 m² dersom utnyttelsesgraden på tomten tillater det.  Ta veiviseren Bygg uten å søke for å finne ut om du kan bygge tilbygg uten å søke.
 • Sette opp terrasse inntil boligen dersom høyden ikke overstiger 1,0 meter fra bakken og utnyttelsesgraden på tomten tillater det. Ta veiviseren om terrasser for å finne ut om du kan bygge uten å søke.
 • Bygge platting som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken.
 • Gjøre mindre endringer i terrenget på eiendommen. Du kan fylle opp eller planere dersom avstanden til nabogrensen er minst 1 meter. Høydeforskjellen i forhold til det opprinnelige terrenget kan være inntil: Terrengendringen må ikke på noe punkt overstige høydebegrensningen, og du må følge kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift.
  • 3 meter i spredtbygd strøk
  • 1,5 meter i tettbygd strøk
  • 0,5 meter på eiendommer med rekkehus og lignende tett bebyggelse

Dette må du passe på:
Selv om du ikke trenger å søke kommunen om tillatelse, må du passe på å overholde kommunens arealplaner for området der du bor. Kommunens planer kan for eksempel begrense hvor du kan bygge, hva du kan bygge og hvor stort du kan bygge. Arealplanene finner du på kommunens nettside. Kommunen din kan hjelpe deg med å finne og forstå planene.

Du må også passe på å følge de tekniske kravene som gjelder for byggverk. Dette kan du lese mer om i byggteknisk forskrift.

 

2. Dette må du søke kommunen om tillatelse til å gjøre

 • Innrede kjeller, bod og loft til oppholdsrom. Skal du bruke eller leie ut rom i boligen din til noe annet enn det rommet er godkjent for, må du søke kommunen om bruksendring. For å finne ut hvilken bruk som er godkjent, ta kontakt med kommunen din. Ta veiviseren bruksendring for å finne ut om du kan endre bruken av et rom i boligen din.
 • Endre bærende konstruksjoner, for eksempel en bærebjelke.
 • Bryte brannskillende konstruksjoner som påvirker brannmotstanden. Er du usikker, kontakt en byggmester eller bygningsingeniør for hjelp og råd.
 • Endre fasaden på huset, for eksempel ved å sette inn flere vinduer eller dører.
 • Bygge påbygg eller større tilbygg til huset.
 • Gjøre større endringer i terrenget.

Du kan også sjekke veilederen for arbeid på eksisterende bygg for å finne ut om det du skal gjøre krever søknad eller ikke. 

Er du fortsatt usikker på om du må søke? Snakk med kommunen din.