fingre peker på gammel plantegning av hus
Foto: Carl Martin Nordby

Hva du kan gjøre uten å søke – og hva du må søke om

Å pusse opp kan av og til bety litt papirarbeid. En del arbeider krever byggetillatelse fra kommunen, men det er også mye du kan gjøre uten å søke om tillatelse.
Sist endret 10.01.2023

Dette kan du gjøre uten å søke

Vanlig vedlikehold og kosmetisk oppussing er ikke søknadspliktig. Så lenge du ikke endrer utseendet på huset ditt, kan du for eksempel skifte utvendig kledning, taktekking og vinduer. Vær oppmerksom på at det kan være begrensninger for enkelte boligområder. Er du usikker på hva som gjelder der du bor, sjekk med kommunen.

For innvendige arbeider, som å sette opp eller rive lettvegger, trenger du ikke søke. Du kan pusse opp badet uten å søke, så lenge arbeidet ikke påvirker den branntekniske oppdelingen mot naboens boenhet. Du kan også installere enkle installasjoner som ventilasjonsanlegg og varmepumpe, så lenge dette ikke berører mer enn din egen bolig.

Utendørs trenger du ikke å søke for å sette opp mindre tilbygg inntil 15 m². Avstanden til nabogrensen må være minst 4 meter dersom det ikke står noe annet i reguleringsplanen, og du må ha tilstrekkelig plass innenfor utnyttelsesgraden for tomten. Ta veiviseren Bygg uten å søke for å se om du kan bygge på tomten din.

Du kan sette opp en terrasse inntil boligen din uten å søke, dersom høyden ikke overstiger 1,0 meter fra bakken. Den kan ikke stikke lenger ut enn 4,0 meter fra bygningens yttervegg. Terrassen kan ha et rekkverk på opptil 1,2 meter, men kan ikke være overbygget. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 meter dersom dette ikke er i strid med kommunale planer. Ta veiviseren terrasser for å se om du kan bygge terrassen din uten å søke.

Plattinger som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken, kan du bygge uten å søke så lenge kommunens planer ikke setter begrensninger.

Du har også lov til å gjøre små terrenginngrep uten å søke (minst én meter fra grensen til naboen). Når det gjelder endringer i terrenget, er det litt ulike regler avhengig av om du bor i spredtbygd eller tettbygd strøk.

Selv om du slipper å søke om tillatelse, er det viktig at du følger kravene til sikkerhet i byggteknisk forskrift og de kommunale arealplanene som gjelder for området.

 

Arbeider du må søke om

Hvis du skal gjøre om kjeller eller loft til oppholdsrom, eller dele boligen i flere boenheter eller leiligheter, må du alltid søke om tillatelse.

Du må også søke om tillatelse dersom du skal endre på bærevegger eller bærebjelker i boligen, hvis du må bryte brannskiller mellom boenheter eller gjøre andre inngrep som kan påvirke selve bygningskonstruksjonen eller brannmotstanden. Hvis du er usikker på hva dette innebærer, snakk med en fagperson som kan hjelpe deg.

Skal du bygge påbygg eller større tilbygg på huset, endre utseende på boligen eller gjøre større endringer i terrenget, må du søke kommunen om tillatelse. 

 

Usikker?

Er du i tvil om ditt prosjekt krever at du søker, anbefaler vi at du prøver en av våre veivisere.

Du kan også be om forhåndskonferanse med kommunen din, der du sammen med en saksbehandler kan få kartlagt hva som er søknadspliktig. Alle kommuner skal tilby slike samtaler dersom innbyggerne deres ber om det.