illustrasjon avfallssekker med og uten symbol for gjenvinning

Sorter avfallet så sparer du miljøet og lommeboken

Når du pusser opp, blir det mye avfall. Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Spesielt viktig er det å sortere ut det farlige avfallet.

1. Undersøk om avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer

Mange gamle byggematerialer inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Noen av stoffene er svært farlige. Dette gjelder for eksempel asbest, PCB, ftalater, kvikksølv, bly og bromerte flammehemmere. Bruk av asbest og PCB var på sitt høyeste fra 1960 til de ble forbudt i 1980. Samtidig ble det også brukt ftalater og kvikksølv. Byggematerialer etter 1980 kan inneholde ftalater, klorparafiner, bromerte flammehemmere og andre helse- og miljøfarlige stoffer.

 

2. Ikke riv materialer med asbest uten sikkerhetsutstyr

Før var det vanlig å benytte utvendig kledning (eternittplater) eller brannhemmende plater i himlinger og rundt rør som inneholdt asbest. Asbest er ikke et stort helseproblem så lenge materialene ligger i ro. Når du fjerner materialer med asbest, løsrives fibre som er helsefarlige. Materialer som inneholder asbest skal derfor ikke fjernes uten sikkerhetsutstyr. Er du usikker på om det er asbest i boligen, ta kontakt med fagfolk som kan hjelpe deg å vurdere materialene.

 

3. Sjekk produksjonsåret til gamle vinduer

Gamle vinduer inneholder ofte helse- og miljøfarlige stoffer. Isolervinduer som er produsert mellom 1965 og 1980 kan inneholde PCB. Produksjonsåret er som oftest trykket i avstandslisten mellom glassene. Det er limet mellom glasset og karmen som inneholder PCB. Vinduer produsert i perioden 1975-1990 kan inneholde klorparafiner i limet og i gummilistene. Verken PCB eller klorparafiner er farlig så lenge vinduet står fastmontert eller når du fjerner hele vinduet. Lever derfor hele vinduet som farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.

avfall-bilde.png
PCB-rute produsert i februar 1972, kilde Ruteretur.

 

4. Elektriske og elektroniske produkter er EE-avfall

Elektriske og elektroniske produkter skal alltid leveres som EE-avfall. De kan inneholde bromerte flammehemmere, kvikksølv eller andre helse- og miljøfarlige stoffer. Eksempler er panelovner, lamper, styringssystemer, ledninger, lysrør, batterier og lyspærer. Butikker som selger tilsvarende produkter skal ta imot dette i retur.

 

5. Malingrester og andre flytende kjemikalier er farlig avfall

Gammel maling, lakk, lim, murpuss, avrettingsmasse og fugemasse kan inneholde bly, PCB, asbest eller andre helse- og miljøfarlige stoffer. Det er derfor viktig at du leverer rester av gammel maling og andre flytende kjemikalier som farlig avfall.

 

6. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall

I 2002 ble det forbudt å bruke trykkimpregnert trevirke som inneholder kobber, krom og arsen (CCA-impregnert trevirke). Etter 2002 har det vært vanlig å bruke kobberimpregnert trevirke. Når impregnert trevirke har blitt utsatt for vær og vind, er det omtrent umulig å skille kobberimpregnert fra CCA-impregnert trevirke. Derfor skal alt impregnert trevirke leveres som farlig avfall dersom du ikke er helt sikker på at det er kobberimpregnert. Kobberimpregnert kan leveres som vanlig avfall. Uansett skal ikke trykkimpregnert trevirke brennes. Ved brenning utvikles det både giftige gasser og aske.

 

7. Produkter med faresymboler er farlig avfall

Alle produkter merket med en rød firkant skal leveres som farlig avfall. Det finnes mange faresymboler. De farligste produktene som selges til forbrukere er merket slik:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Gamle produkter kan være merket med en oransje firkant, som er det gamle faresymbolet. Disse produktene skal leveres som farlig avfall.

Har du et produkt som er merket med dødninghode i en rød eller oransje firkant, bør du ikke bruke produktet. Lever produktet som farlig avfall.

faresymbol-3.jpg
faresymbol-4.jpg

 

 

 

 

Tomme beholdere merket med faresymbol, skal leveres som farlig avfall. Det finnes noen få unntak dersom beholderen er tom for innhold og drypptørr.

Det er ikke alltid lett å vite om et produkt inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Er du usikker, lever det som farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

 

8. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. Til sanering av asbest har du bare lov til å engasjere spesialfirma med tillatelse fra Arbeidstilsynet. Asbest er svært farlig å sanere, og det er strenge retningslinjer for hvordan asbestholdige materialer skal fjernes.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

9. Kildesorter avfallet

Etter at du har sortert ut det farlige avfallet, er det smart å kildesortere resten av avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboka ved at du slipper å betale for usortert avfall.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.