illustrasjon med eksempler på merking av produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer

Velg giftfrie produkter og materialer

Byggevarer har blitt bedre de siste årene, men fremdeles er det mange produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde.

1. Velg helst produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer

Når du pusser opp, bør du velge produkter uten helse- og miljøfarlige stoffer. Det er ikke alltid enkelt å vite om et produkt inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Ved å velge produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel, kan du være sikker på at produktene er giftfrie og miljøriktige.

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

 

2. Unngå produkter merket med de farligste faresymbolene

Det finnes mange faresymboler, og det beste er å unngå produkter med faresymbol. Et faresymbol er en rød firkant med et svart symbol inni. Alle flytende kjemiske produkter skal være merket dersom de inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Du bør unngå å bruke produkter som er merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Savner du faresymbolet med dødninghodet? Privatpersoner får ikke lenger kjøpt slike produkter.

 

3. Dersom du må bruke produkter med helse- og miljøfarlige stoffer, bruk så lite som mulig

Av og til er det vanskelig å unngå å bruke produkter med helse- og miljøfarlige stoffer. Et alternativ kan være å pusse opp på en annen måte. For eksempel kan du droppe fugemassen og bruke lister isteden. Da må du bygge mer nøyaktig, men til gjengjeld blir det ofte penere.

Se på bruksområdene på produktet du skal kjøpe og velg et produkt som dekker dine behov. Som regel blir det også billigere enn å kjøpe et universalprodukt som passer til alle forhold. For eksempel trenger du ikke å bruke lim og fugemasse som tåler kuldegrader hvis du pusser opp i sommerhalvåret eller innendørs.

Stadig flere produkter får et lavere innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Spør derfor etter nye og miljøvennlige produkter når du handler. Disse er gode alternativer til de gamle produktene som ofte inneholder mer helse- og miljøfarlige stoffer.

 

4. Bruk sikkerhetsutstyr ved faresymbol

Hvis du må bruke et produkt merket med et faresymbol, er det viktig at du bruker anbefalt sikkerhetsutstyr og følger anvisningene. Hva slags sikkerhetsutstyr som kreves, skal stå på produktet eller sikkerhetsdatabladet som følger med produktet.

Her finner du oversikt over faresymboler.

 

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind, vannsøl eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav og produktene kan inneholde helse- og miljøfarlige stoffer som ikke er lovlige i Norge, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

6. Bruk fagfolk

Det ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

7. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av oppussingen kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av oppussingen være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes. Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

8. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Emballasje merket med faresymboler er som regel farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.

Les mer i rådene om avfall.