håndverkere på jobb
Foto: Torbjørn Tandberg

Dette bør du overlate til fagfolk

Det varierer hvor mye vi kan og vil gjøre selv i oppussingsprosjektene våre. Det kan være penger å spare på å gjøre noe av arbeidet selv, men husk at dersom jobben er gjort feil eller for dårlig, kan det bli veldig dyrt. For enkelte arbeidsoppgaver er vi pålagt å bruke fagfolk.
Sist endret 01.03.2024

Dette må du bruke fagfolk til

Elektrikerarbeid skal i utgangspunktet alltid gjøres av en godkjent elektriker. Når arbeidet er utført, bør du be om at det registreres i boligmappa di. Du kan gjøre mye selv, men det er klare regler for hva du skal overlate til fagfolk. Nettsiden sikkerhverdag.no gir råd om dette.

Vi anbefaler at du bruker en rørlegger til alt som har å gjøre med vannrør og koblinger. En del arbeider er det dessuten krav om at en rørlegger utfører. Skal du totalrehabilitere badet ditt, anbefaler vi at du følger våtromsnormen og bruker fagfolk til dette arbeidet.

bruk-fagfolk-1.jpg
Når du skifter vinduer er det viktig å tette godt rundt vinduene. Dersom tettingen er dårlig, kan det trekke fra vinduene selv om de har god U-verdi. Foto. Torbjørn Tandberg

Skal du gjøre inngrep i bærekonstruksjonen i boligen din, anbefaler vi at du bruker fagfolk. Det er ikke alltid enkelt å avgjøre om en vegg er bærende eller hva som er trygt å gjøre av arbeid. Du må søke kommunen om tillatelse til inngrep i bærekonstruksjonen før du starter arbeidet. Dette tar fagfolk seg av.

 

Sjekkliste for bruk av håndverkere

Det er mange dyktige og seriøse håndverkere som kan bidra til at oppussingsprosjektet ditt blir utført på best mulig måte. Dessverre er det også enkelte i bransjen som driver uærlig. Undersøk på forhånd at håndverkerne du leier inn er kvalifiserte for jobben og har papirene i orden. Dette bør du kjenne til før du inngår avtale.

Her er en enkel sjekkliste:

  • Lag en god og presis beskrivelse av arbeidet du ønsker utført. En god oppdragsbeskrivelse gjør det lettere å gi tilbud på jobben. Det blir også enklere for deg å vurdere hvilke kvalifikasjoner som trengs og sammenligne tilbudene du får.
  • Sjekk at firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene.
  • Det kan være en fordel å velge et firma som har én eller flere godkjenninger, som for eksempel mesterbrev, sentral godkjenning eller godkjenning som våtromsbedrift.
  • Du bør spørre etter referanser som du kan kontakte.
  • Ha en tydelig kontrakt på hva som skal utføres av arbeider for å unngå misforståelser eller senere konflikter. Kontrakten bør også omfatte pris, tidspunkt for oppstart, framdrift, ferdigstillelse, betalingsbetingelser og dagmulkt. Ved å bruke standardkontrakter fra for eksempel Forbrukerrådet, vil du sikre at alle de viktige punktene er med.

 

Dersom du gjør deler av jobben selv

Har du god kunnskap om bolig og oppussing, og har bestemt deg for å gjøre deler av jobben selv, kan det likevel være viktig å rådføre seg med fagfolk. Vær sikker på at du er oppdatert om det byggtekniske regelverket, og at du kjenner til kravene som gjelder for materialer og produkter du skal benytte. Vær åpen for gode råd og presenter gjerne planer og løsninger for rørlegger, elektriker eller andre relevante fagfolk.

Dersom noe av arbeidet skal gjøres av deg og noe av håndverker, er det viktig å ha en tydelig avtale om garantier og hvem som har ansvar for hva.

Ta alltid vare på produktdokumentasjon og annen dokumentasjon fra håndverkere som du har benyttet. Be om at håndverkere legger inn informasjon i boligmappa di – boligmappa.no – eller legg det inn selv.