illustrasjon yttervegg

Etterisoler ytterveggen når du skifter kledning

Ytterveggen må tåle vær og vind, og være tilstrekkelig isolert slik at du ikke fyrer for kråka.

1. Velg kledning med riktig kvalitet

Hvis du skal bytte kledning på huset ditt, sørg for å velge materialer som tåler mye vær og vind. Du trenger ikke bytte alt av kledning, noen ganger er det tilstrekkelig å skifte ut ødelagte bord. Du bør være spesielt oppmerksom på de delene av huset som er utsatt for mye vær. For mange hus vil dette være sør- eller vestveggen.

Når du bytter kledning er det viktig at du setter deg inn i hvordan kledningen skal monteres, slik at veggen kan tørke opp.

 

2. Etterisoler ytterveggen hvis du likevel skal bytte kledning

Når bør du etterisolere ytterveggen? Hvis stenderverket blir synlig når det er rim på ytterveggen, bør du vurdere å etterisolere. Dersom du skal skifte kledning på en hel vegg eller hele huset, vil det være smart å etterisolere samtidig. Ved å etterisolere utvendig er det enklere å tette trekkfulle områder. Når du etterisolerer, må du vurdere om vinduene fortsatt skal stå på samme sted eller om du skal legge dem i flukt med den nye fasaden.

I en del boliger er det mulig å etterisolere vegger uten å skifte kledning. Isolasjon (blåseisolasjon) kan sprøytes inn i hulrommet i veggen. Dette bør gjøres av en fagperson. Du kan også etterisolere veggen på innsiden, men da vil arealet i boligen bli mindre, og det er i tillegg vanskeligere å tette mot trekk og dårlig isolerte punkter.

 

3. Etterisoler kjellerveggen hvis du likevel skal drenere

Skal du drenere rundt boligen din, er det smart å etterisolere kjellerveggen samtidig. Dette gjelder spesielt dersom kjelleren har oppholdsrom eller du har tenkt å innrede kjelleren senere.

Les mer i rådene om tomt og drenering.

 

4. Bruk fagfolk

Det er ofte en god investering å bruke håndverkere eller andre fagfolk. De ser gjerne flere alternativer og kan sikre gode og helhetlige løsninger for din bolig. De kan også fortelle deg hvorvidt du må søke kommunen om tillatelse til å gjøre det du planlegger. For å få råd om bytte av kledning og etterisolering, kan du snakke med en byggmester, tømrer eller entreprenør.

Bruk gjerne Forbrukerrådets sjekkliste før du velger håndverker.

 

5. Velg materialer og produkter som tåler påkjenningene

Spør om råd hos håndverker eller byggevareforhandler slik at du får riktig kvalitet på produktene du trenger. Dette er spesielt viktig for produkter som blir utsatt for vær og vind eller stor slitasje.

Spør etter produktdokumentasjon når du kjøper byggevarer eller produkter til boligen din. I dokumentasjonen finner du viktig informasjon om produktet, hva det inneholder, hva det tåler og hvor det er produsert. Forhandleren kan fortelle deg hvor du finner dokumentasjonen til produktet.

Vær oppmerksom dersom du handler produkter fra land utenfor EU. Be om dokumentasjon på kvaliteten til produktene og informasjon om hvordan de er testet. Land utenfor EU kan ha andre kvalitetskrav, så du må forsikre deg om at du får den kvaliteten du trenger.

 

6. Unngå helse- og miljøfarlige stoffer

 Mange produkter inneholder helse- og miljøfarlige stoffer selv om de er lovlige å selge og kjøpe. Dette gjelder spesielt produkter som er flytende eller skal herde. Velg heller giftfrie og miljøriktige produkter med Svanemerket eller merket med EU Ecolabel:

svanemerket.jpg
eu-ecolabel.jpg

 

 

 

 

Unngå produkter merket med følgende faresymbol:

faresymbol-1.jpg
faresymbol-2.jpg

 

 

 

 

Følg anvisningen på produktet og bruk anbefalt sikkerhetsutstyr dersom du må bruke produkter med faresymbol.

 

7. Spør håndverkeren om dokumentasjon

Dokumentasjon av oppussingen kan være viktig når du senere skal utføre vedlikehold eller pusse opp på nytt. Dersom du skal melde en skade til forsikringsselskapet eller selge boligen din, kan dokumentasjon av oppussingen være vesentlig for hva du får dekket på forsikringen eller for verdifastsettelsen av boligen din.

Spør derfor alltid håndverkeren om en skriftlig beskrivelse av arbeidene som er gjort. Be om at han jevnlig tar bilder av arbeidet som utføres og at han tar vare på produktdokumentasjonen av byggevarene som brukes. Du bør ta vare på dokumentasjonen, for eksempel gjennom Boligmappa eller en annen digital løsning der dokumentasjonen kan lastes opp. Har du brukt fagfolk, kan du be dem legge dokumentasjonen direkte inn i Boligmappa eller gjøre det selv.

 

8. Kildesorter avfallet

Når du pusser opp, blir det alltid avfall. Husk å kildesortere avfallet og emballasjen. Det sparer både miljøet og lommeboken ved at du slipper å betale for usortert avfall. Det er spesielt viktig å sortere ut farlig avfall. Les om farlig avfall hos sortere.no for mer informasjon.

Det er lokale variasjoner i hvordan byggavfall skal kildesorteres. Sjekk med ditt lokale mottak hvordan du skal kildesortere byggavfall og på sortere.no. Husk at de fleste mottak ikke lenger tillater å levere avfall i svarte søppelsekker. Bruk gjennomsiktige søppelsekker.