Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Endringshistorikk § 6-5

  • 01.07.15. Bestemmelsen opphevet. Veiledningstekst tatt ut.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn.