Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 16 Overtredelsesgebyr

§ 16-3 Kommunens varslingsplikt til påtalemyndigheten

Kommunen skal varsle påtalemyndigheten dersom kommunen har grunn til å tro at det foreligger straffbare forhold etter pbl. § 32-9 eller annet regelverk. Varsling bør skje så tidlig som mulig.

Endringshistorikk § 16-3 Kommunens varslingsplikt til påtalemyndigheten

  • 01.07.11. Ingress lagt inn.