Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 17 Refusjon

§ 17-10. Renter ved betaling i årlige terminer

Ved betaling av refusjon til det offentlige i terminer etter lovens § 18-10 tredje ledd skal rentesatsen være summen av:

- den rente som gjelder for fastrentelån i Husbanken med fem års betalingstid og lengst intervaller mellom terminforfall og

- et tillegg på tre prosent.

Endringshistorikk § 17-10

  • 01.07.11. Bestemmelsen er ny. I kraft fra 01.07.11.