Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 20 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

§ 20-3. Overgangsbestemmelser for forskriftsendringer i kraft 1. januar 2016

Foretak kan frem til 1. juli 2025 få fornyet sentral godkjenning på grunnlag av kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016, dersom kvalifikasjonskravene oppfylles fullt ut innen 1. juli 2025. Dersom kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt innen 1. juli 2025, fatter Direktoratet for byggkvalitet vedtak om bortfall av godkjenningen for godkjenningsområder og tiltaksklasser dette gjelder.

Endringshistorikk § 20-3

  • 05.01.23 Ny dato for overgangsbestemmelsen

  • 17.09.21 Ny dato for overgangsbestemmelsen
  • 15.10.19 Ny dato for overgangsbestemmelsen
  • 23.05.18 Ny dato for overgangsbestemmelsen
  • 01.07.16 Nytt sjette avsnitt om forståelsen av overgangsbestemmelser for nye godkjenningsområder fra 01.01.16. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
  • 25.02.16 Veiledning lagt inn til ny forskriftsbestemmelse