Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-1. Generelle krav til ytre miljø

Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.

Endringshistorikk § 9-1

  • 01.04.14 Fjernet veiledningstekst vedr. dokumentasjon knyttet til oppfyllelse av avfallsbestemmelsen. Tatt inn oversikt over miljørelaterte bestemmelser i byggteknisk forskrift samt oversikt over aktuelle miljøtema og type miljøbelastninger. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)