Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

IV Løfteinnretninger

§ 15-14. Trappeheiser

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av trappeheiser skal være i henhold til direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

(2) Trappeheiser skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.

Endringshistorikk § 15-14

  • 20.04.16 Veiledningstekst endret. Se veiledningsteksten før endringen (pdf)
  • 01.10.15 Veiledningstekst lagt inn.
  • 01.07.15 Veiledningstekst fjernet pga. endringer i forskrift.
  • 01.04.14 Mindre justeringer av teksten.