Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 17 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

§ 17-1. Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 1. juli 2010.