Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

IV Løfteinnretninger

§ 15-13. Rulletrapp og rullende fortau

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av rulletrapper og rullende fortau skal være i henhold til direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

(2) På gulvet foran påstigning til rullende fortau og rulletrapp skal det være et taktilt farefelt som er tilstrekkelig synlig. På gulvet etter avstigningsfeltet til rullende fortau og rulletrapp skal det være et taktilt oppmerksomhetsfelt som er tilstrekkelig synlig.

(3) Dersom rulletrapper og rullende fortau plasseres i åpne areal slik at fallhøyden fra innretningens balustrade overstiger 3,0 m, skal det monteres en egnet fallsikring.

(4) Rulletrapper og rullende fortau skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.

Endringshistorikk § 15-13

  • 20.04.16 Veiledningstekst endret. Se veiledningsteksten før endringen (pdf)
  • 01.10.15 Veiledningstekst lagt inn.
  • 01.07.15 Veiledningstekst fjernet pga. endringer i forskriften.
  • 01.04.14 Til første ledd: Tilpasning av løfteplattform I henhold til informativt vedlegg B I NS-EN 81-41. Til syvende ledd: Presisert lysstyrke.
  • 01.01.12 Til syvende og niende ledd: Endret veiledningsteksten som følge av forskriftsendringer.