Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 2 Tiltak som krever søknad og tillatelse

§ 2-2. Oppdeling av boenhet

Søknadsplikt for oppdeling av boenhet i eksisterende bolig oppstår når enhetene

a) har alle hovedfunksjoner for bolig, slik som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett,

b) har egen inngang og

c) er fysisk atskilt fra øvrige enheter.

Endringshistorikk § 2-2

  • 01.01.16 Veiledning til ny bestemmelse lagt inn