Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 20 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

§ 20-1. Ikrafttreden

Med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 trer denne forskrift i kraft 1. juli 2010.

§ 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7 trer i kraft 1. januar 2013.

Fra samme tidspunkt som første ledd oppheves følgende forskrifter:

a) Forskrift 24. juni 2003 nr. 749 om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK).

b) Forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).

Endringshistorikk § 20-1

  • 01.01.13. Veiledning flyttet fra kapittel 19 til kapittel 20 som følge av forskriftsendring.
  • 01.07.12. Presisert at bestemmelsene om uavhengig kontroll trer i kraft 1. januar 2013, i samsvar med forskriftsendring i andre ledd (i kraft 1. juli 2012). Endring som følge av at obligatorisk sentral godkjenning for kontrollforetak er utsatt.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn. Presisert at bestemmelsene om uavhengig kontroll trer i kraft 1. juli 2012, i samsvar med forskriftsendring i andre ledd (i kraft 1. juli 2011).